21 Eylül 2011 Çarşamba

Elektrik, su, doğalgaz abonelik işlemleri

Yeni bir konuta yerleşirken dikkate alınmayan ama yapılması zorunlu 4 önemli iş vardır: Elektrik, su, doğalgaz ve telefon bağlantıları. Bu işlemler için ilgili yerlere gidildiğinde işin zorluğu bir kat daha anlaşılır. Devlet dairelere gidip iş yapmak çoğu kişiye angarya geldiğinden taşınmaz satın alan ya da kiralayan kişiler çoğu kez vekaletname verip kurtulmayı tercih ederler. Yeni inşa edilmiş bir ev alınmışsa, ikinci el bir konuta nazaran işlemleri daha farklı ve teferruatlıdır. Ancak ister satın alarak, ister kiralayarak yeni bir konuta taşınan herkes elektrik, su, doğalgaz ve telefon işlemleri için isim değişikliği veya yeni abone olarak şahsen veya vekaletname vermek suretiyle bu işlemleri yapmak zorundadır. DOĞALGAZ BAŞVURUSU Binada doğalgaz abonesi olmadığını varsayarsak; başvuru yapan kişi bireysel ısıtma istiyorsa, apartmanda 8'den az daire varsa dilekçe şeklinde ilgili karar metni (%51 oy çokluğu ile), 8 ve 8'den fazla daire bulunan yerlerde ise noter tasdikli apartman karar defteri (%51 oy çokluğu ile), bina sahibi tek kişi ise karar bildiren dilekçe ile abonelik başvurusu yapılabilir. - Ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracıysa noter tasdikli muvaffakat dilekçesi, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - T.C. kimlik numarası, - Elektrik veya su hizmetlerinden yararlanıldığını gösterir belge veya belgelerden birinin fotokopisini getirmesi gerekir. Binada Doğalgaz Abonesi bulunuyorsa, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - T.C. kimlik numarası, - Tapu fotokopisi, - Binaya ait tesisat numarası, - Abone bağlantı bedeli getirilmesi gerekir. Abone bağlantı bedeli KDV hariç 150 USD + 40 USD'dir. Doğalgaz faturasında isim değişikliği veya 2. sözleşmede bireysel kullanım için yapılması gereken işlemler: - Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi - Sözleşme yapacağı adrese ait ikametgah - Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası - Sözleşmenin 3. şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname - Güvence bedeli (son belirlenen fiyatlarla kombi güvence bedeli 330 TL'dir.) Bütün bu işlemler İGDAŞ'ın ilgili genel müdürlük ve bölge müdürlüğü binalarından yapılabilmektedir. ELEKTRİK BAŞVURUSU Yeni inşa edilen bir bina ise bağlantı aşaması için istenen belgeler: - Evin tapu kaydı - Yapının onaylı elektrik projesi - İmar alanı içindekiler için yapı kullanım izni - Sayaç faturası gerekmektedir. Bağlantı anlaşması bulunan kullanım yerlerindeki abone değişikliklerinde yeni kullanıcılar; - Ev sahibi ise tapu belgesi, kiracıysa kira kontratı fotokopisi (aslı ile birlikte) - Nüfus cüzdanı fotokopisi - T.C. kimlik numarası - Vergi kimlik numarası - İkamet belgesi - Adına kayıtlı aboneliği varsa ilişik kesme belgesi istenmektedir. Daha önce kullanılan tesisat numarası ve 25 TL'lik abone değişikliği ücretini Bedaş veya Ayedaş'ın genel müdürlük veya bölge müdürlüklerine getirerek işlemlerini yaptırabilirler. SU BAŞVURUSU İlgili adrese ait şube müdürlüklerinin mukavele servis şefliğine müracaat edildikten sonra, dilekçe doldurulur ve aboneye dilekçe numarası verilir. Müşterinin adresine teknik ekip gelip keşif yapar ve tesisatla sayacı kontrol eder. Abone daha sonra tamamladığı evrakla, dilekçe numarasını da alıp ilgili müdürlüğe gider. 72 TL teminat bedeli ve 220 TL müşteri olma bedelini vezneye yatırmasını takiben servis gelip su bağlantısını yapar. Kiracı ise; - Kira kontratı fotokopisi (aslı ile birlikte) - İkametgah - Kimlik fotokopisi (aslı ile birlikte) - T.C. kimlik numarası - İnşaat ruhsatı ve bina iskanının gösterilmesi gerekir. Mal sahibi ise; - Tapu fotokopisi - İkametgah - Kimlik fotokopisi - T.C. kimlik numarası - İnşaat ruhsatı ve bina iskanının gösterilmesi gerekir. Yeni taşınacağınız yerde yapılacak isim değişikliği işlemleri için, taşınılacak yerdeki İSKİ şube müdürlüğüne mevcut yerin bir su faturası, mukavele numarası ve yukarıda belirtilen evrakla birlikte müracaat edilmesi gerekir. Dikkat edilecek hususlar: - Mülkün borcu olup olmadığına bakın, - Taşındığınız yeni yere ait sayacın son işaretini bildirin - Sayacı kendi üstünüze alıp isim değişikliği yaptırın. İsim değişikliği yaptırırken ödediğiniz teminat tekrar ayrılırken günün birim fiyatıyla güncellenerek size iade edilecektir. (teminat bedeli 72 TL'dir.) TELEFON BAŞVURUSU Evlere telefon bağlama başvurusu Türk Telekom bölge müdürlüklerine yapılmadır. Başvuru sırasında aslı gösterilerek nüfus cüzdanı fotokopisinin yetkililere sunulması yeterlidir. Telefon abonelik sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından hemen sonra aboneye randevu verilir. Randevu günü telefonun bağlanacağı adreste abonenin veya 18 yaşından büyük bir yakınının bulunması gerekmektedir. Bağlantı ücreti olan 7 TL gelecek ilk faturaya yansıtılır. Not: Abonelik işlemlerinde verilen rakamlar, ilgili kurumların web sitelerinden alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder